เทคนิคการยืดอายุการใช้งานของเครื่องปริ้น

การที่เราใช้งานเครื่องปริ้นหรือเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆไปนั้นเมื่อมันผ่านไปสักพัก มันก็เริ่มที่จะมีสิ่งสกปรกเข้ามาในเครื่องปริ้นของเราอย่างมากมาย ทำให้พวกฝุ่นเข้ามาทำลายเครื่องพิมพ์ของเราทำให้เกิดปัญหาต่างๆอีกเยอะเป็นอย่างมาก

ปัญหาที่พบกับการใช้งานเครื่องพิมพ์

การใช้เครื่องพิมพ์เมื่อเวลาผ่านไปนานๆมันส่งผลทำให้คุณภาพของเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์ก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์ออกมาได้ตามความต้องการ ฉะนั้นในการที่เราอยากจะยืดอายุการใช้งานของเครื่องปริ้นชนิดต่างๆ นั้น เราก็ควรที่จะต้องควรดูแลให้เครื่องปริ้นของเราพร้อมที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเครื่องปริ้นของเราจะใช้ที่ไหนก็ตาม นบ้านหรือที่สำนักงานเราก็จะต้องดูแลให้เครื่องปริ้นของเรามีความสะอาดอยู่สม่ำเสมอ รวมถึงการใช้งานนั้นเราก็จะต้องใช้งานให้ถูกต้องและถูกวิธี

เพื่อที่เครื่องปริ้นที่เราใช้อยู่นั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ การที่เราดูแลรักษาเครื่องปริ้นของเราเป็นอย่างดีนั้น มันก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาที่ตามมากได้เช่น บางทีปริ้นไม่ได้ ถ่ายเอกสารไม่ได้บ้าง หัวหมึกตัน สีเพี้ยน สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ฉะนั้นเทคนิคในการยืดอายุเครื่องปริ้นของเราให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องนั้นเราก็จะต้องมีเทคนิคในการดูแลเครื่องปริ้นต่างๆ ดังต่อไปนี้

6 เทคนิคในการยืดอายุเครื่องปริ้นของเรา

1.การเปิดหรือการใช้งานเครื่องปริ้น

เราก็ควรที่จะต้องหมั่นทำความสะอาดหัวพิมพ์ก่อนเริ่มพิมพ์อย่างน้อยๆ สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะได้เป็นการวอร์มเครื่องปริ้นเตอร์และหัวพิมพ์ให้สามารถมีความพร้อมใช้งาน เมื่อเวลาที่เราพิมพ์นั้นก็จะไม่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ตามมาก เช่น สีเพี้ยน เป็นต้น

2.การทำความสะอาดหัวพิมพ์ของเครื่องปริ้น

เราก็สามารถที่จะทำเองได้ง่ายๆโดยการที่เลือกใช้เมนูหรือโปรแกรมของเครื่องปริ้น โดยเลือกใช้คำสั่งทำความสะอาดหัวพิมพ์ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เครื่องปริ้นของเราสามารถที่จะทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี ทำให้การพิมพ์งานในครั้งต่อๆ ไปก็สามารถที่จะพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและมีความสวยงามและที่สำคัญสีไม่เพี้ยนอีกด้วย

3.ควรพิมพ์เป็นประจำ

เมื่อเราซื้อเครื่องปริ้นมาใช้งานนั้นจริงๆแล้วในหนึ่งอาทิตย์เราก็จะต้องมีการปริ้นงานบ้าง สักหนึ่งหรือสองแผ่น เพื่อไม่ให้หัวหมึกเครื่องปริ้นนั้นมันตันหรือเสื่อมคุณภาพและเราก็จะต้องเลือกพิมพ์ทุกสีด้วย ถ้าสีต่างๆ ที่เราพิมพ์ออกมาไม่มีความเพี้ยนหรือมีความสมบูรณ์อยู่ก็แสดงว่าเครื่องปริ้นของเรายังคงใช้งานได้ดีอยู่

4.การเติมหมึกพิมพ์

เมื่อเราเห็นหมึกเครื่องปริ้นกำลังจะหมดนั้น เราก็ควรที่จะรีบเติมน้ำหมึกเลยทันที เพราะถ้าเราปล่อยไว้ให้หมึกมันหมดนั้นก็อาจจะทำให้เวลาที่เราปริ้นชิ้นงานออกมานั้นก็อาจจะเป็นเส้นก็ได้ทำให้เกิดความไม่สวยงาม แถมยังทำให้ชิ้นงานดูไม่ดีอีก ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าหมึกกำลังจะหมดเราก็รีบที่จะไปซื้อน้ำหมึกมาเติมเลยทันที นอกจากจะเป็นการทำให้ชิ้นงานไม่เสียหายแล้ว ยังเป็นการถนอมเครื่องปริ้นไม่ให้หัวตันอีกด้วย

5.หมั่นรักษาความสะอาดของเครื่องพิมพ์

เครื่องปริ้นถ้าเราตั้งไว้อยู่แล้วไม่มีการรักษาความสะอาดมันก็จะทำให้พวกฝุ่นเข้าไปเกาะกันเยอะมาก ฉะนั้นเราก็จะต้องหมั่นรักษาความสะอาดของเครื่องพิมพ์โดยอาจจะใช้ผ้าหรือแปรงทำการปัดฝุ่นออกมาจากเครื่องปริ้นค่อยๆปัดถ้าเราทำแรงๆก็อาจจะทำให้เครื่องปริ้นของเราเกิดเป็นรอยก็ได้ ถ้าเราปล่อยให้เครื่องปริ้นมีฝุ่นเกาะอยู่เยอะๆบางทีก็อาจจะส่งผลทำให้เครื่องปริ้นของเราสกปรก และอาจจะทำให้เกิดปัญหาในด้านการพิมพ์ตามมาก็ได้

6.การเติมน้ำหมึกควรที่จะเลือกใช้น้ำหมึกที่แท้

เพราะถ้าเราเลือกใช้น้ำหมึกที่ไม่ดีและไม่มีคุณภาพมาใช้งานนอกจากจะทำให้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมานั้นไม่สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการได้แล้วนั้น มันก็ยังจะส่งผลทำให้เครื่องปริ้นของเราอาจจะเสียหายได้ เพราะหัวพิมพ์มันอาจจะเกิดมีปัญหาและทำให้การพิมพ์งานก็จะไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

สรุป

ฉะนั้นแล้วในการป้องกันเครื่องปริ้นของเราไม่ให้เกิดความเสียหายนั้น วิธีต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเทคนิคในการดูแลเครื่องปริ้นของเราให้มีสภาพใช้งานได้มากที่สุด ในการทำความสะอาดแต่ละครั้งนั้นเราก็จะต้องใส่ใจให้มากด้วย เพราะการป้องกันและการดูแลรักษาเครื่องปริ้นหรือเครื่องพิมพ์ให้มันมีสภาพใช้งานได้มากที่สุดมันก็จะส่งผลดีต่อการจัดทำชิ้นงานชนิดต่างๆ

ทำให้งานพิมพ์ออกมาสามารถที่จะออกมาดูดีและตรงกับความต้องการได้มากที่สุดและที่สำคัญถ้าหากเราไม่มีการใช้งานเครื่องปริ้นเลยแม้แต่วันเดียว บางทีก็อาจจะทำให้หัวหมึกอาจจะตันก็ได้ ซึ่งอย่างน้อยๆในหนึ่งอาทิตย์เราก็อาจจะสั่งพิมพ์งานก็ได้ สักหนึ่งหรือสองแผ่นเพื่อป้องกันไม่ให้หัวหมึกนั้นมันตัด

แถมยังทำให้เครื่องปริ้นนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถที่จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องปริ้นไปได้ ทำให้เวลาที่เราพิมพ์งานก็จะไม่เกิดปัญหาต่างๆที่ตามมาได้เช่น ปริ้นไม่ออกหมึกไม่ตรงกับแบบถ้าเราดูแลปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะหมดไปอย่างแน่นอนแถมยังทำให้เราได้ใช้เครื่องปริ้นไปได้อย่างยาวๆ อีกด้วยนั่นเอง