ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำกล่องกระดาษ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำกล่องกระดาษ 05
Credit : pinterest

กล่องกระดาษมีความสำคัญต่อสินค้ามาก โดยในกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้า จำเป็นที่จะต้องเลือกใช้กล่องกระดาษกัน เนื่องจากคุณสมบัติของกล่องกระดาษสามารถตัด ดัด พับ งอ ได้ง่าย สร้างรูปทรงหรือรูปร่างต่างๆ ที่จะทำให้กล่องตอบโจทย์กับการใช้งานได้เป็นอย่างดี

โดยการเลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์หรือกล่องกระดาษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มักเลือกใช้กล่องที่เป็นกระดาษลูกฟูก เพราะมีความคงทน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย มีน้ำหนักที่เบา ตอบโจทย์ได้ในทุกๆ ความต้องการ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นกระดาษที่นำมารีไซเคิล

สำหรับการใช้งานกระดาษลูกฟูก สามารถทำให้มีความทันสมัยได้ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ

นอกจากนี้ การทำให้กล่องกระดาษตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า  ต้องมีการออกแบบให้ตอบโจทย์ได้อีกด้วย ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำกล่องกระดาษไม่ว่าจะเป็นกระดาษอะไรก็ตาม สามารถศึกษาได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.การเลือกรูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ ต้องเลือกดูรูปแบบของกล่องที่ต้องการมาจัดทำ ซึ่งในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ต้องมีการศึกษาขั้นตอนของการออกแบบกล่องแต่ละชนิด เพื่อที่จะได้จัดทำได้อย่างถูกต้อง เมื่อได้รูปแบบของกล่องแล้ว ต้องดูด้วยว่าถ้าหากนำมาใช้งานจริงๆ จะมีความเหมาะสมกับสินค้าที่จะนำไปบรรจุใส่ได้หรือเปล่า เพราะบางทีกล่องกระดาษที่ได้ทำการออกแบบมาอาจจะไม่เหมาะสมกับหรือสินค้าหรือไม่ตอบโจทย์กับสินค้าได้เช่นกัน

2.การสร้างแปลนสำหรับการไดคัดกล่องบรรจุ ต้องทำแปลนสำหรับการไดคัทกล่องด้วย เนื่องจากในการจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ควรมีการวัดขนาดของสินค้าก่อนทุกครั้ง ควรวัดทั้งความสูง ความยาว ความลึกของกล่องบรรจุภัณฑ์ แล้วนำค่าที่ได้ไปใช้ในการทำบล็อกหรือการทำไดคัด ควรมีการเผื่อขนาดของกล่องด้วย เพื่อที่จะได้เหมาะสมสำหรับการจัดทำนั่นเอง ควรวาดแบบเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างแล้วนำไปสู่การออกแบบในโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำกล่องกระดาษ 01
Credit : Pinterest

3.การตบแต่งหรือการใส่ภาพประกอบต่างๆ ลงบนกล่องกระดาษ ควรมีการใช้ไอเดียและความคิดสำหรับการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เพราะถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การเลือกภาพมาใส่ควรเป็นภาพที่ถ่ายเอง ไม่ควรcopyภาพมากจากที่อื่นเพราะอาจโดนในส่วนของลิขสิทธิ์ได้ การออกแบบต้องมีการวางแบบให้โอเคและเหมาะสมกับสินค้ามากที่สุด ทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์มีความสมบูรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

4.การเลือกใช้กระดาษสำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ การเลือกกระดาษควรเลือกกระดาษให้มันมีความเหมาะสม เช่น

  • กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว เหมาะกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กหรือมีการพิมพ์สอดสีหรือสีพิเศษต่างๆ  เช่น การพิมพ์ด้วยระบบ 4 สี เป็นต้น
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำกล่องกระดาษ 02
Credit : Pinterest
  • กระดาษ Duplex board หรือมักเรียกกระดาษชนิดนี้ว่ากล่องหน้าแป้ง เป็นกระดาษอาร์ตการ์ดที่มีหน้าเดียวไว้สำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ สามารถที่จะพิมพ์ได้ 4 สีพร้อมกัน
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำกล่องกระดาษ 03
Credit : Pinterest
  • กระดาษเทาขาว เป็นกระดาษที่ไม่เหมาะกับการพิมพ์ 4 สี ไม่สามารถเคลือบได้ จึงเหมาะกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีราคาสินค้าที่ไม่แพงและถูก
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำกล่องกระดาษ 04
Credit : Pinterest

5.การจัดเตรียมไฟล์งานส่งโรงพิมพ์ การเลือกโรงพิมพ์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจาก โรงพิมพ์กล่อง แต่ละที่จะมีเทคโนโลยีการจัดทำที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นสำหรับการจัดส่งไฟล์งานต่างๆ ควรบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย และตรวจเช็คไฟล์งานทุกครั้งพร้อมที่จะปริ้นหรือ แต่ถ้าหากส่งไปแล้วในการแก้ไข ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น

 ดังนั้น การจัดทำกล่องกระดาษหรือกล่องบรรจุภัณฑ์อะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆ ทั้ง 5 ข้อ สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การออกแบบกล่องกระดาษให้ออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเอง