ประวัติการพิมพ์ในโรงพิมพ์

ประเทศไทยก็ได้รับเทคโนโลยีมาจากชาวตะวันตกตั้งแต่สมัยแต่ปางก่อนมาแล้ว ซึ่งโรงพิมพ์แห่งแรกก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี พ.ศ.2205 โดยทางด้าน หลุยส์ ลาโน เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อใช้ในการพิมพ์คำสอนของศาสนาคริสต์ ไวยากรณ์ไทยและบาลี พจนานุกรมไทย ต่อมาในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการจัดตั้ง โรงพิมพ์หลวง เกิดขึ้นที่ พระราชวังลพบุรี นับได้ว่าประวัติของงานพิมพ์ต่างๆ ในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งมาแต่ยาวนาน งานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งการ รับพิมพ์งาน หรือการ รับจ้างพิมพ์งาน ก็ยังคงตอบโจทย์ได้ในยุคปัจจุบัน

รูปภาพจาก : elationpress

ในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ได้มีการจัดตั้ง โรงพิมพ์ขุ้นใน โบสถ์ซันตาครูส ที่ฝั่งธนบุรีเมื่อในปี พ.ศ.2339 ที่ผ่านมา ซึ่งในรัชกาลต่อๆ มาก็ได้มีการจัดตั้งสืบเนื่องต่อมาแต่ในสมัยนั้น โรงพิมพ์ ในประเทศไทย ชาวตะวันตกมักจะเป็นเจ้าของ และเริ่มมีที่เป็นของคนไทยก็คือ โรงพิมพ์ วัดบวรนิเวศวิหารของเจ้าฟ้ามงกุฎในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในประเทศไทยก็มีธุรกิจการพิมพ์เกิดขึ้นกันมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับ โดยการรับจ้าง งานพิมพ์เอกสาร หรือ รับพิมพ์งาน อื่นๆ ก็มีให้ลูกค้าให้เลือกธุรกิจกันมากมายหลายอย่างด้วยกันนั่นเอง

ซึ่งในปัจจุบันการก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ต่างๆ ก็ค่อนข้างที่จะไปไกลแล้ว ในประเทศไทยก็สามารถที่จะเทียบชั้นกับธุรกิจการพิมพ์ในต่างแดนได้อย่างสบาย คุณภาพงานพิมพ์ต่างๆ ที่ได้จัดทำออกมานั้นก็ถือได้ว่าไม่ด้อยไปกว่าของงาน โรงพิมพ์ในต่างประเทศเลยสักนิด ด้วยสภาพเศรษฐกิจใจปัจจุบันนั้นการแข่งขันของธุรกิจในประเทศไทยก็มีการเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเลยนะครับ ซึ่งธุรกิจงานพิมพ์ต่างๆ นั้นก็มีความต้องการเป็นอย่างมาก เลยทำให้ทุกวันนี้ธุรกิจงานพิมพ์ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างมากมายเลยทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง กดดันในเรื่องราคา และคุณภาพของชิ้นงาน

งานพิมพ์ในปัจจุบัน

ซึ่งในตอนนี้การก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ เลยทำให้สำนักพิมพ์ นิตยสาร ก็ปิดตัวไปหลายเจ้าแล้วเช่นกัน เพราะทุกวันนี้สื่อทางออนไลน์ในไทยก็มาแรงเป็นอย่างมาก เพราะมันสามารถที่จะเข้าถึงได้ไว มีรูปแบบที่สวยงาม มีฟิกเจอร์ ที่น่าสนใจเลยทำให้ทุกวันนี้ ธุรกิจงานพิมพ์ รวมถึงการ รับผลิตกล่องครีม กล่องบรรจุภัณฑ์ ต่างๆ ก็เริ่มที่จะถดถอยเป็นอย่างมากนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนั้น งานพิมพ์ ก็ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในการโฆษณานะครับถึงแม้ว่าจะเสียเวลาในการผลิตแต่ข้อดีของมันก็ยังมีอยู่มากเช่นกัน