บทความเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการพิมพ์แบบ Offset กับ Digital Printing โดยสำรวจข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีการพิมพ์และเปรียบเทียบความแม่นยำ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีการพิมพ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ในบทความนี้

การพิมพ์เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การพิมพ์ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยพิมพ์แบบ Offset และ Digital Printing เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการพิมพ์ ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างมาก ในบทความนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่าง Offset กับ Digital Printing เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแต่ละเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรและจะเหมาะกับการใช้งานในสถานการณ์ไหน

Offset Printing

การทำงานของ Offset Printing

การพิมพ์แบบ Offset คือการพิมพ์โดยใช้แผ่นโลหะ โดยที่แผ่นโลหะจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นฉลากโดยผ่านกระบวนการเรียกว่า Plate-making จากนั้นจึงนำแผ่นโลหะที่สร้างขึ้นมาแล้วไปใช้ในการพิมพ์ โดยเมื่อไหร่ที่ใช้หมึกไปกดบนแผ่นโลหะแล้วและจะทำให้ภาพพิมพ์ถูกโอนย้ายไปยังกระดาษหรือวัสดุอื่นๆที่ต้องการพิมพ์

ข้อดีของ Offset Printing

 • คุณภาพของการพิมพ์ที่สูงมาก เนื่องจากมีการใช้หมึกพิมพ์แบบหนา และสีที่เข้มขึ้น
 • สามารถพิมพ์ได้กับวัสดุที่หนาหรือบางทั้งสองแบบได้
 • สามารถพิมพ์เป็นจำนวนมากๆได้โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายสูง

ข้อเสียของ Offset Printing

 • ต้องมีการสร้างแผ่นโลหะสำหรับใช้ในการพิมพ์ ทำให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมงานมากกว่า Digital Printing
 • ต้องมีการใช้หมึกพิมพ์แบบหนาและหลายสีเพื่อให้ได้คุณภาพการพิมพ์ที่สูง ทำให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า Digital Printing
 • ไม่เหมาะสำหรับการพิมพ์จำนวนน้อยหรือการพิมพ์แบบกดเนื้อหาสั้นๆ

Digital Printing

การทำงานของ Digital Printing

Digital Printing เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพิมพ์จะเป็นการส่งสัญญาณดิจิทัลไปยังเครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ตามสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับมาโดยตรงบนวัสดุที่ต้องการพิมพ์ โดยไม่ต้องสร้างแผ่นโลหะหรือฉลากก่อน

ข้อดีของ Digital Printing

 • สามารถพิมพ์ได้โดยทันทีโดยไม่ต้องมีการเตรียมงานมากเหมือน Offset Printing
 • มีความหลากหลายในการพิมพ์สีและสามารถพิมพ์ภาพที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น
 • มีความสะดวกสบายในการพิมพ์จำนวนน้อยหรือการพิมพ์แบบกดเนื้อหาสั้นๆ

ข้อเสียของ Digital Printing

 • คุณภาพของการพิมพ์ไม่สูงเท่ากับ Offset Printing เนื่องจากใช้หมึกพิมพ์แบบบางและไม่เข้มขึ้นเท่ากับ Offset Printing
 • ไม่สามารถพิมพ์ได้กับวัสดุที่หนาหรือแข็งมาก เนื่องจากการพิมพ์ด้วย Digital Printing จะต้องใช้ความร้อนเพื่อทำให้หมึกเหนียวกับวัสดุ
 • มีการใช้หมึกพิมพ์แบบบาง ทำให้หมึกพิมพ์งอเปียกงามและลบง่าย เหมาะสำหรับการพิมพ์จำนวนน้อยหรือการพิมพ์แบบกดเนื้อหาสั้นๆเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่าง Offset Printing กับ Digital Printing

หลังจากที่ได้กล่าวถึงการทำงาน ข้อดีและข้อเสียของ Offset Printing และ Digital Printing แล้ว ข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองวิธีการพิมพ์คือ

 • Offset Printing เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่ต้องการคุณภาพที่สูงและจำนวนมาก ใช้สำหรับพิมพ์โปสเตอร์ แผ่นเสียง หรือหนังสือที่มีจำนวนมากๆ เนื่องจากมีความคงทนและคุณภาพการพิมพ์ที่สูง
 • Digital Printing เหมาะสำหรับการพิมพ์จำนวนน้อยหรือการพิมพ์แบบกดเนื้อหาสั้นๆ เนื่องจากการพิมพ์ได้รวดเร็วและสะดวกสบาย นอกจากนี้ ยังสามารถพิมพ์ได้ทันทีหลังจากสร้างไฟล์และสามารถแก้ไขไฟล์ได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ การเลือกใช้วิธีการพิมพ์แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและงบประมาณที่มีอยู่ ถ้าต้องการพิมพ์จำนวนมากและต้องการคุณภาพที่สูง Offset Printing จะเหมาะสมกว่า แต่ถ้าต้องการพิมพ์จำนวนน้อยหรือพิมพ์แบบกดเนื้อหาสั้นๆ Digital Printing จะเหมาะสมกว่า

คำถามที่พบบ่อย

การพิมพ์แบบ Offset กับ Digital Printing ต่างกันอย่างไร?

การพิมพ์แบบ Offset ใช้วิธีการสกรีนโดยใช้แผ่นโลหะเพื่อส่งคำสั่งพิมพ์ให้กับหมึก ในขณะที่ Digital Printing ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับการพิมพ์แบบต่อเนื่อง โดยใช้หมึกที่มีไฟฟ้าได้ และพิมพ์บนวัสดุโดยตรงโดยไม่ต้องใช้แผ่นโลหะ

การพิมพ์แบบไหนมีความแม่นยำสูงกว่ากัน?

การพิมพ์แบบ Digital Printing มีความแม่นยำสูงกว่า Offset Printing เนื่องจากสามารถกำหนดสีได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

การพิมพ์แบบไหนมีราคาถูกกว่ากัน?

การพิมพ์แบบ Offset มีราคาถูกกว่า Digital Printing ถ้าเป็นการพิมพ์ปริมาณมาก แต่ถ้ามีปริมาณน้อย Digital Printing จะมีราคาถูกกว่า Offset Printing แต่ในการพิมพ์แบบ Digital Printing ต้องมีการเตรียมงานและสร้างไฟล์เพิ่มเติมที่อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สรุป

การพิมพ์ Offset และ Digital Printing เป็นวิธีการพิมพ์ที่แตกต่างกัน โดย Offset Printing เหมาะสำหรับการพิมพ์จำนวนมากและต้องการคุณภาพที่สูง ในขณะที่ Digital Printing เหมาะสำหรับการพิมพ์จำนวนน้อยหรือพิมพ์แบบกดเนื้อหาสั้นๆ การเลือกใช้วิธีการพิมพ์แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและงบประมาณที่มีอยู่