บรรจุภัณฑ์กระดาษ ตัวเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในยุคที่ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกลายเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก ธุรกิจและผู้บริโภคต่างมองหาทางเลือกที่เป็นมิตรต่อโลกในทุกๆ ด้าน